رسانه

با توجه به ترافیک شهری و سبک زندگی امروز تبلیغات محیطی نسبت به سایر رسانه‌ها سهم بیشتری از توجه مخاطبان را به خود اختصاص می‌دهد. رسانه‌های محیطی به‌علت تکرار و انتقال مستمر پیام به‌صورت روزانه ، اثربخشی بالا و هزینه مناسب یک رسانه ایده‌ال برای جایگاه‌سازی برند می‌باشد.
امروزه با توجه به گسترش شهرنشینی و گستردگی معابر، امکان ویژه‌ای برای تدوین استراتژی ارتباطی در حوزه تبلیغات محیطی به‌دست آمده و با توجه به ویژگی‌های این نوع تبلیغ در راستای معرفی و ارتقای برند از طریق دسترسی به طبقات اجتماعی مختلف (مخاطبان)، جذابیت خاصی رادر صنعت تبلیغات ایجاد کرده است. تولیدکنندگان کالا و خدمات با استفاده از انواع تابلو‌ها با مخاطبان خود سخن می‌گویند و پیام‌های خود را در ناخودآگاه آنان ثبت مینمایند.
یکی از مزیت‌های فوق‌العاده تبلیغات محیطی که باعث برتری آن بر سایر رسانه‌های تبلیغاتی دیگرشده این است که مخاطب ناگزیر به دیدن تبلیغات محیطی بوده، چون نمی‌تواند چشم خود را از رنگها و طرح‌های اطراف خود بپوشاند.